Museum gesloten tot en met 31 maart 2020

Foto wolk

Vanwege de huidige situatie rondom het corona-virus hebben we besloten om tot en met 31 maart het museum te sluiten. Alhoewel het museum maximaal 50 bezoekers mag hebben, willen we onze vrijwilligers en bezoekers ontzien. Het virus en de maatregelen die worden genomen op advies van het RIVM, laten zien dat we niet alleen goed voor ons zelf moeten zorgen, maar juist ook voor onze medemens. Ver weg en dichtbij. Mensen met wie we direct in contact zijn of mensen met wie we via via verbonden zijn.

Het virus toont aan dat we als mensheid met elkaar verbonden zijn. Wereldwijd. Dit biedt grote risico's met levensbedreigende gevolgen, zoals nu duidelijk wordt. We kunnen elkaar aansteken en daarmee het virus overdragen. Aan mensen die daar weinig van merken, maar ook aan mensen voor wie dat fataal kan zijn. Dat vraagt zorgvuldigheid in hoe we met elkaar omgaan.

Die wereldwijde verbondenheid die het corona-virus zichtbaar maakt, is ook een kans. Want als een levensbedreigend virus verspreid kan worden over de hele wereld, dan kan ook een positief geluid over de hele wereld verspreid worden. Bijvoorbeeld het idee dat ieder mens waardevol is en dat we vanuit dat idee zorgvuldig met onszelf en onze medemens om moeten gaan. Het besef dat jouw acties invloed hebben op een ander. Die ander kan dichtbij je staan, maar ook verder weg zijn.

We hopen dat eenieder zorgvuldig omgaat met zijn of haar naasten en dat we, vanuit het gedachtegoed dat ieder mens waardevol is, goed zorgen voor elkaar en onszelf. We zijn allen verbonden.